Võimalikud probleemid ja kuidas lahendada:

 1. Kui tegemist on ostudokumentidega tuleks otse pöörduda Telema poole. Erply Intrali Telema liides tegeleb vaid müügidokumentidega!

 2. Kui dokument ei liigu või ei ole liikunud välja Telema kaudu, kontolli dokumendi all atribuudi TelemaDoc väärtust ja muuda 2 või 0 korral 1-ks, et saadaks selle uuesti

 1. Kontrolli et nii kliendil (maksja) kui kauba saajal (varasemas lahenduses klient kui kauba saaja ja maksja) oleks kirjeldatud õigesti ja mõlemal oleks parameetrid:
  • Hansa kliendikood
  • Telema klient „Jah“
  • 2Doc või 4Doc

Näit.

 1. Kui hinnad ei tule tellimusega õiged, kontrolli tellimuse alt atribuute:
  • PayerID
  • ClientID
  • Mõlemad peavad omama väärtust. Kui ei tule, pöördu otse Telema poole.