GDPR (General Data Protection Regulation)

Tegemist on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega, rakendub alates 25. mail 2018 kõikidele ettevõtetele, kellel on Euroopa Liidus kliente või töötajaid. GDPR annab võrdsed õigused kõigile klientidele, sealhulgas ka klientidele väljastpoolt ELi.

GDPR-i eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu kodanike õigusi, parandada isikuandmete käitlemise turvalisust, digimajanduse usalduse kasvu kui ka õiglasemat konkurentsikeskkonda.

ERPLY eestikeelsed artiklid
ERPLY inglisekeelsed artiklid
Muud artiklid

GDPR-ga seotud uuendused ERPLY-s