Lao ja hinna otsing

- Lao ja hinna otsing kassas annab tulemuseks konkreetse toote tavahinna, koguse kokku ning eraldi koguse nendes ladudes, millele kasutajal õigused on.


Klikkides nupul ilmub vaade:

Sisestades otsingu-aknasse kas toote koodi või nime, kuvatakse vastavaid tooteid loetelus.

Klikkides vastava toote real, kuvatakse laoseisu antud tootel detailsemalt:

Nupp "Lisa" lisab toote arvele.