Kliendi tuvastamine ID-kaardi alusel

Võimalus klienti tuvastada ID-kaardi alusel Berlin POS kassas.


Eelnevalt tuleb kassas "Seaded" -> "Välised seadmed (EPSI)" alt seadistada:

Seadista ID-kaarditeenus ja selle alt valida vastav, näiteks:

On ka teisi valikuid:

Kuid soovitame kasutada eraldi ID-kaardi lugejat.

Pärast seadistuse salvestamist tuleb teha F5-ga Refresh.

Seejärel, asetades ID-kaardi lugejasse, ilmub uue kliendi korral ekraanile:

Kinnitame OK-l. Seejärel on ekraanil vaade:

Antud näites on kliendikaardi nr asendatud xxxxxxxx-dega, tegelikkuses kuvatakse seal loodud kliendi isikukoodi.

Seejärel klient salvestatakse. Erply eeldab, et soovitakse edasi alustada müüki äsjaloodud kliendile, seega edasi võib asuda tooteid valima ning jätkata tavapärase müügiprotsessiga. Kui müüki teha ei soovita, siis F5-ga Refresh taastab kassa vaikeseisu.

Loodud klient saadetakse ka Erply haldurisse, kus ta on leitav Klientide moodulis:

ID-kaardi numbrit kuvatakse nii isikukoodi kui ka kliendikaardi lahtris. Järgmisel külastusel piisab, kui klient sisestab ID-kaardi lugejasse ning ta tuvastatakse juba automaatselt.