Arvelduskrediit

Arvelduskrediit sisuliselt on võlgu ostmine. St kliendil on võimalus sooritada kassast ost ilma reaalselt ostu eest tasumata. Kliendile väljastatakse arve, millel ei ole laekumist peal ning kliendil tuleb tasuda selle eest hiljem.

Seega enne arvelduskrediidi kasutama hakkamist tuleb korralikult läbi kaaluda, kas ja milliste klientide puhul seda kasutada. Kuna raha nõutakse kliendilt hiljem, siis on reaalne oht, et klient jätab kauba eest tasumata.


Seadistus

  1. Erply laomoodulis tuleb seadistada kliendile krediidilimiit. Selleks tuleb kliendikaardile märkida ära krediidilimiit summaliselt ning soovitatav on ära määrata ka makseperiood ning viivise %

  1. "Jaekett" -> "Kassad" all tuleb kassale märkida linnukesega parameeter "Klientidel on arvelduskrediidi võimalus":

  1. Kassas "Seaded" -> "Maksete konfiguratsioon" alt tuleb määrata ka arvelduskrediit maksena:

Kasutamine

Kassas tehakse müük konkreetsele kliendile.

Maksmise aknas lõpetatakse müük arvelduskrediidis:

Välja trükitakse tšekk:

Arvete üldvaates on näha, et tekkinud arve on tasumata:

Kassas on võimalik tasuda ka varasemate arvete eest koos praeguse arvega:

Lõpetada arvelduskrediiti:

F8-ga lõpetatakse tehing:

Ning näha on, et ka varasem arve on tasutud:

Loomulikult võib klient tasuda ka ülekandega saldoteatise alusel, kuid siis tuleb laekunud summa jagada võlas arvete all ise.

Nt: "Kliendid" alt konkreetset klienti valides ja F4 alt saldoväljavõtet valides näitab:

Antud väljavõte saadetakse kliendile. Kui klient tasub ära, tekib laekumine näiteks Laekumiste impordiga. Seejärel tuleb antud laekumine siduda kliendi võlas olevate arvetega. Seda võib teha "Müük" -> "Seosta laekumised arvetega" all, märkides linnukesega, mida vaja seostada ja klikkides nupul "Seosta":

Võlas arve seotakse vaba laekumisega. Seejärel on arved tasutud ning kliendi limiit on jälle esialgselt sisestatud krediidilimiidi ulatuses vaba.