Maksimine eelnevalt Erplysse kirjeldamata kinkekaardiga

Enam ei saa kahte süsteemi - nummerdatud ja nummerdamata kinkekaarte - segamini kasutada. Üldseadistustest tuleb valida, kumb kasutusel on. Kui on nummerdamata kinkekaardid, siis saab müüja "makstud kinkekaardiga" summat kassas ise sisestada. Kui on nummerdatud kinkekaardid, siis on lahter kirjutamiseks lukus ja nii F3 kui nupul klõpsamine nõuab kaardi numbri sisestamist. Vaikimisi eeldab Erply, et kinkekaardid on nummerdamata. Sisesta lahtrisse „Kinkekaardiga“ vastav summa. Sisesta ka ülejäänud maksevahendid. Lõpetamiseks ja printerist tseki trükkimiseks vajuta nuppu „Kinnita“. Sama funktsioon toimib ka Enter-i vajutamisel. Trükitakse tsekk:

Uue müügi alustamiseks vajuta nuppu „Uus müük“. Sama saab ka kiirkäsklusega F4.

Kui vajutad nuppu „Uus müük“ ilma eelnevat tehingut lõpetamata, saad ekraanile teate:

„Yes“ – nupp katkestab pooliku arve ja alustab uut. „No“ – sulgeb akna ja võimaldab arvet lõpetada.