Väljastamine laoliikumisena

Väljastan laoliikumisi puhul toimib süsteem sarnaselt müügitellimusega, tegevuse lõppedes tekib Erplysse laoliikumine transiitlattu või otse saaja lattu vastavalt ettevõtte äriloogikale.