Tegevused

Kõik sündmused, mis kalendrisse märgitakse, salvestatakse ära sündmuste osasse. Sündmusi saab lisada ka ilma kalendri vaatele minemata vajutades menüüst "Kalender" -> "Sündmused - +" või sündmuste vaates "F3" ehk "lisa".

Tegevuste lisamine

Tegevuste ehk sündmuste lisamiseks kalendrisse tuleb ära kirjeldada punasega täidetud väljad (kohustuslikud). Ülejäänud on omal soovil lisatavad. Lisaks on võimalus lisada juurde töökäsu probleem, mis seoks kalendri sündmuse ära töökäsuga. Eelduseks on töökäsu loomine ennem kalendri sündmust.

Tegevuste otsing

Tegevusi on võimalik otsida, kasutades üleval pool asuvat otsingu moodulit. Leida saab sisu, teostaja, kuupäeva vahemiku, kuupäeva, liigi, staatuse ja kliendi järgi.

Tegevuste kestused

Et määrata ära konkreetsete tegevuste ajaline kestus, tuleb "Seaded" -> "Üldseaded" -> "Tegevuste kestus" alt luua ja seadistada vastavad parameetrid. Nõutav on nimi, vajadusel erinevates keeltes ja aeg minutites. Lisamine käib F3 nupust või vajutades “Lisa”.

Tegevusi on võimalik kustutada ja muuta järjekorda.

Tegevuste liigid

Erinevatel tegevustel on võimalik määrata vaikimisi liigid nagu näiteks telefonikõne, koosolek või kohtumine jms. Selleks tuleb "Seaded" -> "Üldseadistused" -> "Tegevuste liigid" alt lisada vajaminevad andmed. Lisaks saab ära määrata kalendris värvi ja lisada kuvamine tegevuste aruandesse.

Lisamine käib F3 või vajutades nupule “Lisa”.

Tegevuste staatused

Tegevustele on võimalik lisada ka staatused. Näitena on olemas “Ootel”, “Tegemisel” ja “Lõpetatud”. Uusi staatuseid on võimalik lisada F3 või vajutades nupule “Lisa”. Ära tuleb määrata nimetus, vajadusel ka muudes keeltes ning soovi korral ka värv. Staatuste nimekirjas on võimalik valida ka järjekorda ja kustutada kirjeid.