Intrastati aruanne

Intrastati aruande peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.


Aruande saab kätte läbi Erply Booksi

Selleks looge Erply Booksi konto - moodul "raamatupidamine" (sisselogimisel kasutage Erply kasutajanime ja parooli) - seejärel liikuge "aruanded" -> "aruandegeneraator" ja tehke järgmised valikud:

Output alt: label_erply_sales_report.countryCode, label_erply_sales_report.originCountryCode, label_erply_sales_report.code3, label_erply_sales_report.netWeight, label_erply_sales_report.purchasedQuantity, label_erply_sales_report.unitName, label_erply_sales_report.price, label_erply_sales_report.name