Ajuti kuvab Kassa informatiivseid vihjeid kliente puudutava infoga, mis olenevalt vaatest kuvatakse nõndaviisi:

Või nii:

Seda teavet kunde kohta jagab ERPLY API. Kui ERPLY Kassa kontakteerub APIga pärimaks kliendi andmeid ning temaga seonduvat hinnastamise infot, siis võib API tagastatud teabe hulgas kuvada ka neid külastajate kohta käivat infot.

Kuna Kassa lahenduste loomisel on eelkõige silmas peetud müügi kiiret teenindamist, siis kuvatakse ka antud infot tingimusel, et API käest saadakse andmed kiiresti. Seetõttu on jäetud API otsustada, kas ja millist teavet edastatakse.

API poolt tagastatavad faktid võivad olla:

1) Teavitus kliendil aktiivsete kupongide kohta. Nimekiri aktiivsetest kuponginumbritest, mida klient ei ole kasutanud.

2) Kliendi krediidijääk

3) Teavitus kliendi sünnipäeva kohta

4) Kliendi viimasest müügist kulunud aeg. Samuti tagastatakse info viimase müügi asukohakassa ning summa kohta.

5) Kliendi kõikide müükide summa

6) Kliendi lemmiktoode(ostetud kogus vähemalt 5)

7) Ostusoovitus. Teavitatakse, mis toodet või millise summa eest klient ostma peaks, et rakenduks järgmine kampaania. Rakendub vaid juhul, kui automaatselt rakenduva kampaania summalise piirini jääb kuni €10 või kuni 1 toode. Kampaaniad, mis on juba rakendunud, vihjetesse enam ei tooda.