Tagastus dokumendi alusel

Tagastuse alustamiseks klikkige nupule TAGASTUS.

Avaneb:

Sisestage arve number ja klikkige luubil. Kuvatakse arveread:

Märkige vastavad read linnukesega ja klikkige nupul SALVESTA.

Miinusega arverida kuvatakse järgmiselt:

Jätkake nupuga MAKSA nagu ka maksmise puhul.