Märkmete lisamine

 "Märkmed arvel" trükitakse arvele välja.

"Dokumendi märkmed" jäävad nähtavaks ainult oma töötajatele.