Seadistamiseks

Seadistamiseks
Teavitab andmete sünkroniseerimisest. Nupu all olevad numbrid näitavad, kui palju tooteid on parasjagu sünkroniseeritud
Teavitab internetiühenduse olemasolust. Kui nupp läheb punaseks, siis töötab kassa vastava seadistuse korral n-ö offline režiimil
Võimaldab otse kassas muuta toodete hindu ning nimetusi, kui kasutajal on vastavad õigused seadistatud
Võimaldab minna lao poolele (n-ö back office)
Kassavaate seadistamiseks
Kassavaate seadistamiseks
Kassa seadistamiseks
Sisse logitud töötaja kasutajanimi, mille alt avanevad lisavõimalused