Raha väljamaks

Vajuta nuppu

Ekraanile ilmub:

Sisesta summa lahtrisse „Väljavõetud summa“ vastavas valuutas.

Kirjuta põhjendus lahtrisse „Märkmed“. Kohustuslik!

"Sulge" - väljub aknast.

"Salvesta" – toob ette kinnituse akna:

Vajuta uuesti "Yes" nuppu, kui kõik on õige.

Sisse- ja väljamaks kajastub "Kassa ja laekumised" raportites.