Tagastus

Antud nupp „Tagastamine“ on nähtav vaid juhul kui kasutajal on vastav õigus:

Kliki nupul „Tagastamine“. Ekraanile ilmub vaade:

Kui vajutasid nuppu „Tagastus“ juhuslikult, saad nupul „Tagasi“ vajutusega selle akna sulgeda. Tšeki alusel tagastamiseks sisesta lahtrisse „Ostutšeki number“ vastav number või skänneeri see.

Kliki nupul „Kuva ostutšekki“. Ekraanile ilmub:

Vaikimisi puuduvad kõikide toodete ees linnukesed. Need tuleb vastavalt vajadusele panna kas ükshaaval või klikkides nupul „Vali kõik“. Kogu tšeki tagastamiseks peavad olema märgitud kõik tooted. Osade toodete märkimisel tagastatakse vaid need tooted!

Kui tooted on märgitud, kliki nupul „Valmis“. Ekraanile ilmuvad märgitud read miinusmärgiga kogustega. Lõpeta tšekk nagu tavaliselt.

Katkestamiseks kliki nupul „Tühista“.

NB! Eestis kaardimaksega tagastustšekki lõpetada EI TOHI!