Müügi pooleli jätmine ja hilisem jätkamine

Klikkides nupul “ Salvesta müük“ ilmub ekraanile:

Klikkides OK-l on kassa valmis järgmise müügi registreerimiseks.

Klikkides nupul „Lõpetamata müügid“ ilmub ekraanile:

Nupp „Ava“ avab vastava tšeki ja seda saab täiendada, parandada ja lõpetada.