Maksmine

Kui kliendi ost on registreeritud, vajuta nuppu „Maksa (F2)“. Ekraanile ilmub tabel:

Kui seadetes Touchkeyboard pole sisse lülitatud:

Või

Kui seadetes:

Kui maksma mindi ekslikult ja tegelikult on vaja veel tooteid registreerida, vajuta nuppu „Sulge“ (sama teeb ka ka klahviga Esc või klõpsates hiirega väljaspool maksmisakent).