Müük

Pärast päeva alustamist ilmub ekraanile müügiaken:

Vaikimisi on määratud kliendiks eraisik või eraklient:

See võib olla ka määratud vaikimisi kliendiks üldseadetes:

Näit. Järgmiste andmetega:

Klient tuleb kassas kas eelnevalt loodute seast valida, soovi korral kliendi andmeid muuta ja siis salvestada, või tuleks müügi käigus lisada.

Kliendi otsimiseks kliki nupul „Otsi“ ja sisesta osa kliendi nimest lahtrisse „Maksja“.

Vali õige nime peal klient välja. Täpse nime kirjutamisel valitakse klient automaatselt:

Vajadusel saab olemasolevat klienti muuta, klikkides nupul „Muuda klienti“:

Parandused tuleks salvestada. Ka on võimalik vajadusel lisada hoopis uus klient nupu „Lisa klient“ abil:

Lisatud klient tuleb salvestada. Klienti saab otsida ka kliendikaardi koodi järgi ja kui leitakse täpselt üks vaste, registreeritakse see automaatselt. Kui müügi käigus on vaja klienti vahetada tuleb uuesti klikkida nupul „Otsi“. Kui uuel kliendil kehtib varasemast kliendist erinev hinnakiri või allahindlus, muudetakse ära juba registreeritud toodete hinnad. Toodete või teenuste valimiseks on järgnevad võimalused:

1) Loe toote vöötkood skänneriga

2) Vajuta vastavat otsenuppu

Näiteks

Selleks peab toote otseklahv Erply backendis olema määratud või toodet kassas luues olema öeldud:

3) Kirjuta tavaklaviatuuri abil osa nimest. Kui sellise nimeosaga toode on olemas, ilmuvad tooted/teenused rippmenüüsse. Vali vastav toode/teenus õigel real vajutamisega (või klikkimisega) välja.

4) Toodet saab otsida ka nii, et sisestada toote kood ekraanil olevate numbriklahvide abil ja vajutades nuppu "Otsi".

5) Vajuta kohe nuppu „Otsi“ . Tõsi, rohkete toodete korral on see meetod problemaatiline. Noolte (nii ekraanil olevate noolte kui ka klaviatuuril olevate) abil saad loetelus liikuda. Välja valimiseks vajuta vastaval real (või kliki vastaval toote nimetusel).

Valitud toote või teenuse nimetus ilmub arve ridadesse.

Vaikimisi kogus on 1.

Klikkides koguse kõrval oleval +-märgil, lisatakse veel 1. Klikkides koguse kõrval oleval – märgil, lahutatakse 1.

Klikkides rea lõpus oleval prügikastil , rida kustutatakse. Vaba koguse sisestamiseks tee koguse lahter aktiivseks ja kirjuta kuni 5-kohaline number. Pikem number läheb küll arvesse, aga seda ei suudeta ekraanil kuvada. Kui seadetes on määratud kaal (näit. External), ilmub ühikuga kg toote müümisel ekraanile aken:

Sisesta siia vastav kaal kg-des ja kinnita OK-ga. Toode registreeritakse.