Kassapäeva lõpetamine

Allolevate seadistuste abil saab määrata, millised reeglid kehtivad päeva lõpetamisel.

Seade nimetus Selgitus
Lubatud erinevus summas Märkida summa, mille ulatuses erinevus loetud summa ja kassas arvutuslikult eeldatava vahel on lubatud.
Selgitus nõutav Päeva lõpetamist ei saa enne kinnitada, kui märkuste väli on täidetud.
Keela eeldatava summa näit Ekraanile ei kuvata automaatselt päeva statistikat.
Keela maksetüüpide summeerimine Summad näidetakse eraldi vastavalt maksetüübile.
Põhjus nõutav Märkmed päeva lõpetamise kohta on nõutud, kui arvestuslik ja tegelik kassajääk ei klapi.
Koosta lühike X-aruanne Prinditava müügistatistika kuvamine päeva lõpetamisel.
Koosta X-aruanne ainult viimasest vahetusest Ei kuvata sama päeva eelnevate vahetuste statistikat.
Päeva sulgemisel ei kasuta deponeerimist Eestis enamasti ei kasutata. Sisuliselt võimaldab päeva lõpetamisel keelata raha panka viimist.
Ava kassa sahtel päeva avamisel/sulgemisel Kassa sahtel tuleb automaatselt lahti peale kinnitamist.
Eemalda ootel tehingud päeva lõpetamisel Ootel tehingute alla salvestatud müügid kustutatakse päeva lõpetamisel automaatselt