Makse

Allolevate seadistuste kasutus ei ole Eestis levinud.

Seade nimetus Selgitus
Nõua kaardi tüüpi välise seadmega Juhul kui on kasutusel väline makseterminal on kaardi tüübi määramine nõutud.
Küsi allkirja integreeritud maksetel Trükib tšekile kliendi allkirjarea.
Keela välise seadmega makse Integreerimata makseseadmete kasutus on keelatud.
Ümarda sularahamakse täpsusega 0,05 Ümardab sularahamaksed 0,05 € täpsusega.