Kliendinäidiku äpp

Seadistus Selgitus
luba kliendinäidiku tarkvara Kliendinäidiku äpp tuleb sisse lülitada, kui see on kasutuses (st kassas on kliendi poole pööratud eraldi ekraan).