Kohandamine

Kohandamine võimaldab võtta kassas kasutusele pistikprogramme ehk pluginaid, mis kohandavad kassa töö vajadustele sobivamaks. Pistikprogramm on programmikood veebiserveris asuvas failis.

Seadistus Selgitus
JavaScript-i faili aadress Viide pistikprogrammi asukoha failile veebiserveris.
JavaScript-i moodul on kohustuslik Keelab kassas töö juhul kui pistikprogrammi laadimine ebaõnnestub või pistikprogramm on vigane.
Oma CSS stiilid Võimaldab muuta kassa CSS ehk stiilireegleid.