Konfiguratsioon

Et kõiki konfiguratsiooni seadistusi näha, veenduge, et kasutajal on vastavad õigused olemas.

Konfiguratsiooni seadistused kehtivad kõikidele kassadele, mis on loodud teie kontole. Need seadistused ei mõjuta Back Office'i seadistusi.