Kaubatagastuse käsitlus

Aluseks on kliendile tehtud müük.

Sisesta Klient ja otsi. Programm kuvab dokumentide valiku:

Vali vastav dokument ja kinnita OK nupuga. Valitud dokument Erplys:

WMS-s:

Skänni vastavad tooted:

Ok kinnitus loob kreeditarve:

Vastav dokument Erplys: