Kauba vastu võtmine

Kauba vastuvõtmine jaguneb kolmeks:

Vali vastav tegevus.