Seerianumbrite lahendus

Erplys on toodetele kolme erinevat tüüpi seerianumbri lahendusi:

  1. Tasuta erilahendus kasutades maatrikstooteid
  2. Dokumendipõhine seerianumber (tasuline)
  3. Tootepõhine kahe seerianumbri tugi (tasuline)

  1. Maatrikstoote dimensiooni kasutatakse seerianumbrina. Selleks tuleb esmalt luua uus maatrikstoote dimensioon nimetusega "Seerianumber". Seejärel luua uus maatrikstoode, mille dimensiooniks kasutatakse vastavat dimensiooni. Kõik uued seerianumbriga tooted tuleb luua vastava maatrikstoote alla variatsioonidena. Maatrikstoote variatsioonide loomise juhised leiate siit.
  2. Toodet kirjeldav seerianumber (partiitunnus, säilivustähtaeg, kaablirull vms) tekib ostudokumendilt ja kirjeldatakse maatrikstoote variatsioonina. Variatsiooni dimensiooniks on seerianumber, mis on dubleeritud EAN’i (konfitav), tootekoodi ja tootenimetusse.
  3. Erilahendus kasutab maatrikstooteid, mille dimensiooniks on seerianumber ning variatsiooniks GEN-toode.