Müügidokumentide kohustuslike väljade paketi näide

Kui punasega märgitud väljad on täitmata, annab programm salvestamisel veateate.