Kasutajapõhine vaikimisi ladu

Erilahendus, mis lisab töötajakaardile välja "Vaikimisi ladu". Määrates töötajale vaikimisi lao, pakutakse müügidokumentide koostamisel sellele töötajale esimesena just see ladu välja. Kui vaikeladu ei ole töötaja vormis valitud, valitakse selle asemel ladude nimekirjas esimesel positsioonil olev ladu.


Näiteks, kui ladude nimekiri on sellises järjestuses, siis tavaseadistuse korral pakutakse müügidokumendi koostamisel esimesena välja "Põhiladu":

Kui ära täita lisaväli töötajakaardil:

Siis arvet luues pakub sellele töötajale välja just "Rendilao":