Kassas nupp "Maksa arve"

Võimalus valida kassas tasumata Arve või Arve-saateleht ning tasuda see kassas.

Selle nupu kaudu saab kliendilt vastu võtta ükskõik millises laos tehtud arveid.

Raha laekumist näidatakse vastuvõtva kassa aruandes, Arve enda ladu ei muutu.

Kui arve on ühes kassas osaliselt tasutud, siis ei saa teises kassas ülejäänud summat tasuda.