Õigused liidestajale

Ka liidestajale peab tegema kasutajaõigused Erplyle, et ta saaks e-poe jaoks vajaliku info kätte ning ühtlasi saaks läbi liidestuse lisada uusi dokumente (nt tellimusi) Erplysse.


"Seaded" -> "Kasutajagrupid" alt tuleks lisada uus kasutajagrupp ning määrata järgmised õigused:

Antud näites on liidestajal õigus ligi pääseda Erply API-le ning põhimooduliga määratud, et ta saab lisada ja näha kliente ning lisada tellimusi, arveid ja laekumisi. Kõik muud toimingud on talle keelatud. Seega kui liidestajal on tarvis saada veel muidki toiminguid teha, siis Põhimoodulisse tuleks need õigused lisada.

Kui kasutajagrupp on loodud, saab "Seaded" -> "Töötajad" alt lisada liidestaja uue töötajana ning seejärel määrata talle loodud kasutajagrupi.