E-arved


Nõuded arvete saatmiseks

E-arvete saatmiseks on vajalik ärikliendi konto Omnivas. Liitumise kohta loe https://www.omniva.ee/eteenindus. Väikeettevõtte pakett: 7 € kuus + tasu iga saadetud arve pealt.

Protseduur

Erplys koostatud müügiarve tuleb üles laadida Omniva keskkonda. Sealt toimub saatmine arve saajale.

Selleks on kaks võimalust:

Arve jõudmine Omnivast kliendini

Omniva pakub arve kättetoimetamiseks järgnevaid võimalusi, ning arve võib saata ka mitmesse sihtkohta korraga:

Nende võimaluste kohta oskab täpsemat informatsiooni jagada Omniva klienditugi.

Teised teenusepakkujad

E-arvete vahendamise teenust pakuvad lisaks Omnivale ka teised ettevõtted, nt. Telema ja Fitek (endise nimega Opus Capita). E-arvete saatmise protsess mõne teise teenusepakkujaga võib olla analoogne ülalkirjeldatuga, aga seda peaks täpsemalt uurima vastava teenusepakkuja käest.