Pöördkäibemaks

Osadele Eestis müüdavatele toodetele (nt metalli teatud liigid) peab kauba müüa näitama arvel pöördkäibemaksu. Sisuliselt tähendab see seda, et käibemaksu tasub mitte müüja, vaid ostja. Müüja peab vaid arvel välja kuvama, et tegemist on pöördkäibemaksuga ning kuvab välja summa. Ostja tasub käibemaksu otse Maksu- ja Tolliametile.

Näide arvel kuvatavast pöördkäibemaksust:

Pöördkäibemaksu erisused võrreldes tavakäibemaksuga:

Müügidokument

Eesti kontod: Kui arvel kasutatakse pöördkäibemaksu, peavad kõik read olema sama pöördkäibemaksuga. Muude toodete jaoks tuleb koostada eraldi arve.

Teiste riikide kontod: Arvel on lubatud kasutada nii tava- kui ka pöördkäibemaksu ning ka erinevad käibemaksumäärad ühel arvel on lubatud.


Seadistus