Seaded -> Üldseadistused -> Arved ja Müük -> Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse


Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse - Kui parameeter on määratud, siis tellimusel (nt tellimus 100011) olevad täitmata read salvestatakse uue dokumendi numbriga (nt 100011-2) ja see kuvatakse täitmata tellimuste vaates. Tellimusel täidetud read jäävad originaaltellimusele staatusega "täidetud".

Parameeter võimaldab täitmist vajavaid tellimusi paremini hallata. Vastasel juhul jääb tellimus osaliselt täitmata ja neid tellimusi tuleb ise arvestada.