Seaded -> Üldseadistused -> Arved ja Müük


Kui arve koostamisel sisestada tundmatu tootenimetus, siis ERPLY peaks:

Jätma selle vabatekst-reaks ja küsima, kas soovid luua uue toote – sisuliselt toode jääb arvereale vabatekstina, kuid ilmub võimalus see ka salvestada tootekataloogi.

Looma uue toote arve salvestamisel automaatselt – ekraanile ei ilmu küsimust, kas tahad toodet lisada. Toode salvestatakse automaatselt ja ei pea seda eraldi PIM menüüst lisama.

Tegemist on mugavusparameetriga.