Seaded -> Üldseadistused -> Arvete saatmine e-postiga -> E-maili tekst


Sisesta lahtrisse e-maili tekst. Erinevatele dokumendiliikidele on võimalik lisada erinev e-maili tekst EST ja ENG keeles. Selleks valida rippmenüüst dokumendi liik ja keel ning lisada tekst. Sõna "lugupidamisega" järel ei ole mõistlik eraldi saatjat märkida, sest see lisatakse Erply seadetest automaatselt ning sel juhul kuvatakse ka topelt.