Seaded -> Üldseadistused -> Müügidokumentide väljatrükid -> Trüki müügiarvetele lahtrid arve vastuvõtja nime ja allkirja jaoks


Trüki müügiarvetele lahtrid arve vastuvõtja nime ja allkirja jaoks - müügiarvetele trükitakse lisaväljad, kuhu on arvet välja trükkides võimalik juurde kirjutada arve vastuvõtja nimi ning allkiri.