Seaded -> Üldseadistused -> Ladu ja ost -> Tootekood peab olema unikaalne

Tootekood peab olema unikaalne

- kui see seadistus aktiveeritakse, siis Erply jälgib, et uute toodete lisamisel kasutataks unikaalseid tootekoode. St, et kui uue toote lisamisel tuvastab Erply, et sellise koodiga toode on juba olemas, siis kuvatakse veateade:

Jätkamiseks tuleb veateade ristist sulgeda.

NB! Kui antud parameeter eemaldada ja lubada toote koodide kordumist, siis ei ole võimalik importi teha toote tuvastamisega koodi alusel.