Seaded -> Üldseadistused -> Ladu ja ost -> Laotoodet ei saa müüa, kui...

Laotoodet ei saa müüa, kui...

NB! Antud parameeter toimib vaid Erply lao poolel. St kassas saab miinusesse müüa alati (vastava hoiatuse saab seadistada kassa seadetest).

Laotoodet ei saa müüa, kui toodet pole laos piisavalt - Kui laos ei ole konkreetset toodet piisavalt, siis ei saa kinnitada müügiarvet, enne kui toodet pole sisse võetud. Laotoodet ei saa müüa, kui vaba laoseisu ei ole piisavalt – Arvestatakse ka broneeringuid. Müüa saab ainult neid tooteid, millel on vaba laoseis.
Laotoodet võib müüa alati (lao miinusesse müük on lubatud) - Erply halduris saab müügiarveid kinnitada ka siis, kui toodet ei ole laos piisavalt.

Juhul kui on seadistatud nii, et toodet ei saa müüa, siis ei ole võimalik müügidokumenti kinnitada, kui ei ole kas vastavalt vaba või üldist toodet arvel valitud laos.

Programm annab veateate näiteks: