Seaded -> Üldseadistused -> Üldine -> Kuupäevaformaat


Kuupäeva formaat - Valida sobivam, kas kuupäev algab aastaarvuga või kuupäevaga. Eraldajaks punkt, koma või kaldkriips.