Töötajate lisamine

Olemasolevate Töötajate vaatamiseks ja uute lisamiseks, valige "SEADED" -> "Töötajad" . Uue ankeedi saate avada + nupuga.

Siin saate sisestada andmed, lisades töötaja nime ja kontaktid.

Pärast salvestamist ilmub ekraani alumisele ribale nupp "Lisa kasutaja", mille abil saate sealtsamast otse luua Töötajale ka Kasutajaõigused, et võimaldada tal sisse logida ERPLYsse.


vt ka Kuidas luua ja siduda kasutajat