Tööaja registreerimised

Kui töötajad kasutavad tööaja registreerimist (st iga päev fikseerivad ära tööaja alguse ja lõpu kellaaja), siis siin kuvatakse need ning administraator saab ülevaate töötatud tundidest.