Kustutatud kirjete logi

Kustutatud kirjete logis kuvatakse kustutaja kasutajanime, kuupäeva-kellaaega, moodulit ning kustutatud dokumendi ID-d.

Logist ei ole võimalik täpsemaid detaile välja võtta, küll aga saab ID järgi dokumentide sisu tuvastada.

Ühtegi kirjet Erplys taastada ei saa!