Tööaja registreerimised

Kui kasutatakse Registreeri sisse/välja funktsionaalsust, siis siit saab vaadata töötajate registreeritud töötunde.