Kõik seaded

"Seaded" -> "Kõik seaded" alt kuvatakse Töötajate nimekiri, kuid külgribal avaneb võimalus laiemateks seadistusteks.