Kasutajagrupi seaded

Avades Kasutajagrupi seaded näete mitmesuguste õiguste valikuid, mida saate gruppidele määrata. Need õigused on kolmes jaotuses.


Kasutajagrupi lubatud tegevused

Esimeses jaotuses on spetsiifilised tegevused, mida saab Kasutajagrupil lubada või keelata. Need tegevused on binaarsed, st kasutajad kas omavad või ei oma ligipääsu konkreetsetele tegevustele.

Põhimoodulid

Teises jaotuses on välja toodud piirangud Põhimoodulitele, millest kujunevad valikud päises olevasse ERPLY peamenüüsse. On kolm erinevat valikuvõimalust:

  1. Kõik: valik annab Kasutajale ligipääsu vastava mooduli koguinfole.
  2. Enda lisatud: valik lubab Kasutajale juurdepääsu ainult tema enda poolt lisatud informatsioonile.
  3. (Tühi väli): valik keelab ligipääsu vastava mooduli mistahes infole ning neid valikuvõimalusi kasutajale programmis ei kuvata.

Seaded

Kolmandas jaotuses saab valida, millised on kasutajagrupi õigused seadistuste muutmiseks. Nii nagu ka esimeses jaotuses, on selle valdkonna valikud binaarsed.