Kasutajad

Kasutajat saab luua "Seaded" -> "Kasutajad" alt.

Või siis otse töötajakaardilt:


vt ka Kuidas siduda töötaja kasutajaga