Maatrikstoote loomine

Esmalt tuleks ära kirjeldada maatrikstoote dimensioonid "PIM" -> "Maatriksdimensioonid" all.

Vaikimisi on värvus ja suurus juba olemas, soovi korral saab dimensioone lisada, ümber nimetada või kustutada (rea lõpus ristiga).

Seejärel saab minna looma uut toodet "PIM" -> "Tootekataloog" alt, määrates tooteliigiks "Maatrikstoode". Pärast salvestamist tekib ekraani alla "Maatriks" nupp, mille kaudu on võimalik luua maatrikstootele variatsioone.

Ilmub aken, kus klikates "Genereeri" on võimalik määrata dimensioonid, mida selle toote puhul kasutatakse.

Maatrikstoote variatsioonidel erinevaid dimensioone kasutada ei saa, st et kui esialgselt on variatsioonid loodud dimensioonidele "värv" ja "suurus", siis järgmiste variatsioonide puhul tuleb kasutada samu dimensioone, midagi lisada või ära jätta ei saa.

Järgmise sammuna antakse võimalus määrata, milliseid variatsioone soovitakse genereerida:

Antud näite puhul meil suurust M ei eksisteeri, mistõttu jätame selle märkimata ja genereerime variatsioonid ainult S ja L suurustele. Eraldajaks kasutame "-". Klikates "genereeri" tekitatakse uued tooted:

Nagu näha, siis toote koodis ja nimetuses kasutatakse määratud eraldajat. Pärast kinnitamist on tooted lisatud maatrikstoote variatsioonidena:

Ning leitavad ka tootekataloogis:

Laoseisud on nähtavad "Ladu" all:

Tootekataloogis kuvatakse vaikimisi ainult maatriksi peatooted. Klikates M+ peale, kuvatakse ka variatsioonid. Soovi korral saab ka kohe tootekataloogi filtris määrata, kas variatsioonid kuvatakse või mitte