Tooteliigid

Erplys kasutatakse toodete kirjeldamisel järgmisi tooteliike:

Tava- ja maatrikstooteid saab importida. Komplekti ja komplekteeritavat toodet importida ei saa.

Tootele määratud tooteliiki ei tohi muutma hakata. Kui toode on tehtud tavatootena ning tekib vajadus see muuta maatrikstooteks, siis tuleks tavatoode arhiveerida ja luua maatrikstoode uue tootena.