Ostuarve ridade import

Ostuarveid on võimalik ka sisse importida. Selleks peab olema tehtud standardne ostuarvete impordifail, mille jaoks on Erplys importimisvõimalused olemas ja mille veerud näeksid välja sellised (iga tabelirida on üks arverida):

A - ostuarve number

B - tootekood

C - toote EAN kood

D - toote nimetus

E - kogus

F - ostuhind (neto)

G - allahindlus nimetatud ostuhinnast

H - käibemaksumäär

Näit. järgnev:

Märgistik peab olema Unicode ja eraldajaks Tabeldusmärk!

Tabeli, mida saab sisse lugeda on näiteks selline:

Tabelisse saab lisada ka lisainfot toote kohta, mis impordiga kirjutatakse tootekaardile:

I - toote nimetus inglise keeles

J - ühik

K - laoaadress

L - tootegrupp

M - müügihind (neto)

N - müügihind koos käibemaksuga

O - hankija

P - kirjeldus

Ostuarve ridade impordiks piisab veergude A-H olemasolust!

Enne importima asumist tuleb luua uus ostuarve ning ära täita kohustuslikud väljad (arve saatja firma, arve nr, kuupäev, ladu ja valuuta) ning salvestada:

Seejärel avaneb "Ost" -> "Impordi ostuarvete read txt-st" alt ostuarve ridade importimiseks eraldi aken:

"Choose fail" alt tuleb otsida vastav fail.

Seal saab valida, kas süsteem kirjutab failis oleva info ka tootekaartidele või jätab tootekaardid puutumata. NB! Kindlam on seda linnukest mitte märkida, sest läheb toodete andmeid muutma ja selleks peab väga tõsine vajadus olema!

Ostuarve ridade import ei ole võimeline sisse importima uusi maatrikstooteid!

Alati tuleks enne andmete reaalset importimist teha testimport, märkides linnukesega valiku "Testimport" - siis näeb ära, kui andmetega on mingeid probleeme, kui süsteem ei leia tootele vastet vms.

Käivitamiseks kliki nupul „Impordi“.

Impordi lõppedes (seda nii test- kui päris impordi puhul) annab süsteem raporti, kus on kirjas:

Toote andmebaasist üles leidmiseks proovib süsteem erineva spetsiifilisusega päringuid:

kuni jõuab tulemuseni, et leiab andmebaasist vaste (täpselt ühe vaste).

Kui test õnnestus, saab teha juba päris impordi. Tulemuseks antakse infot ridade kohta, näit.:

Ridu kokku: 3

Imporditud ridu: 3

Akna saab sulgeda ja avada vastava ostuarve, et read üle kontrollida, salvestada ja kinnitada.

Ostuarvel uute toodete loomine.

Kasutaja kirjutab ostuarve reale uue kauba nimetuse (või koodi/ribakoodi - ükskõik; seda saab pärast muuta) ning SALVESTAB ostuarve. Lahtri kõrvale, tootenimetuse järele ilmub disketi-ikoon.

Sellel klõpsates hüppab lahti toote kiirlisamise vorm. Kasutaja võib seal kohe vajutada "salvesta"-nuppu, aga tal on ka võimalus määrata tootele kood, hankija, müügihind.

Salvestades lisatakse uus toote andmebaasi ning vorm hüppab jälle eest ära.

Pärast seda, kui soovitud tooted on tooteregistrisse lisatud, tuleb ka ostuarve uuesti salvestada.

Ostuarve e-kirjast sisselugemine.

Kui Teie mailboxi saadetud müügidokumendil on märkus Siis sellel klikkides avaneb:

Sisesta Erply kasutajanimi, parool ja firma Erply kood. Näit.

Kliki nupul Log in and import. Avaneb antud dokument ostuarvena. Vaata dokument üle. Vajadusel muuda ladu. Tooted, millel järgi on märk , tuleb luua. Selleks kliki antud nupul. Lõpetuseks kinnita dokument, mille tulemusena saab ostudokument registri numbri ja võetakse kaubana lattu vastu.