Ostutagastus

Hankijale kauba tagasisaatmiseks tuleks vormistada ostutagastus. Ostutagastusega liiguvad kaubad laost välja. Kaupade laoväärtuseks võetakse FIFO hind nagu ka müügil. Ise tegelikku hinda määrata ei saa. Kõige lihtsam tagastust teha ostuarvete alt, valides liigiks „Ostutagastus“. Sel moel saab uut dokumenti kirjeldada ilma originaaldokumendita. NB! Kogustel peavad ees olema miinus-märgid! Kui aga soovitakse tagastada kaupa originaaldokumendile tuginedes, avage vastav ostuarve dokument ja F4 alt vali „Koosta tagastus“. Sel juhul tehakse kohe negatiivsete kogustega dokument. Ka siin saab koguseid muuta:

Salvesta ja kinnita. Kinnitamise tulemusena läheb kaup laost maha. Laokanne tehakse dokumendi kinnitamise hetkel. Kinnitatud dokumente pole võimalik enam muuta. Dokumendi saab kustutada, tehes sellest eelnevalt koopia.